Dr inż. Jerzy Kotowski – Dydaktyka

 

Wyniki testu z Podstaw Programowania z dnia 20.01.2015 oraz 27.01.2015 Wyniki

Wyniki testu z Podstaw Programowania z dnia 22.01.2015 oraz 29.01.2015 Wyniki

 

Wyniki kolokwiów z Programowania Obiektowego z dnia 22.01.2015 oraz 29.01.2015 Wyniki

 

Oceny końcowe z Podstaw Programowania 2014 Wyniki

 

 

 

Zaawansowane metod programowania

 

         Wykład 1

         Wykład 2

         Wykład 3

         Wykład 4

         Wykład 5

         Wykład 6

 

Wstęp do EiT

 

Prezentacja

Kompresja bezstratna – Radosław Kaczyński

Java  – Maciej Adamski

 

Zarządzanie projektami. Standardy europejskie

 

Handbook       Objective oriented Project design & management

Definicje         – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Seminarium LFA – Logical Framework Approach

Application FormSzablon aplikacji

Guidelines – Przewodnik dla wnioskodawców

Summary – Krótki kurs PRINCE’a

Wniosek – Wypełniony przykładowy wniosek do programu Tempus PHARE

Wniosek 2 – Wieleń

PRINCE – Podstawy metody PRINCE

 

Referaty 2007

           

Sposoby dofinansowywania JST z funduszy UE - Dawid Dziliński, Grzegorz Karczewski, Marcin Hawranek

Program rozwoju obszarów wiejskich -Adam Krysiak i Marcin Gabara

 

Seminarium problemowe

 

Referaty 2006

 

Java – wprowadzenie, typy… - Paweł Mieczkowski

Java - słowa kluczowe + instrukcje sterujące - Paweł Jabłoński

Klasy - Piotr Rosik

Klasy, metody, pola - Andrzej Repak

Pakiety w Javie - Łukasz Smyczyński

Dziedziczenie - Maciej Mięczakowski

Dziedziczenie – Marek Serek

Interfejsy w Javie -  Adam Chwilkowski

 

Referaty 2007

 

Wprowadzenie w świat obiektów – Szymon Urban

Wprowadzenie do C# - Michał Nikołajuk

Java - sterowanie przebiegiem wykonania -  Maciej Karpiński

Inicjalizacja i sprzątanie – Marcin Janczarek

Inicjalizacja i sprzątanie – Janusz Rozmus

Wielokrotne wykorzystanie klas – Martin Suszczyński

Ukryta implementacja – Witold Grzelczak

Interfejsy i klasy wewnętrzne – Artur Szwabowicz

Współbieżność – Dawid Obrocki

Obsługa błędów za pomocą wyjątków Paweł Motofa

Obsługa błędów za pomocą wyjątków – Łukasz Czechowski

Systemy wejścia i wyjścia -  Paweł Wrona

 

Podstawy programowania

 

Wykład 1        – ANSI C

Wykład 2        – Kody pozycyjne

Wykład 3        – Nazwy, typy,…

Wykład 4        – Stałe

Wykład 5        – Operatory

Wykład 6        – Sterowanie I

Wykład 7        – Sterowanie II

Wykład 8        – Struktura programu

Wykład 9        – Tablice,…

Wykład 10      – Wskaźniki i adresy

Wykład 11      – Struktury i unie

Wykład 12      – Gospodarka pamięcią

Wykład 13      – Pechowy

Wykład 14      Deklaratory złożone

Wykład 15      – Pierwsze kroki

Przykłady       – zip

Historia           – zip

 

Programowanie obiektowe

Wykład I        – Historia podejścia obiektowego

Wykład II       – Java, zarządzanie projektami - PRINCE

Wykład III     – LFA

Wykład IV     – Składnia C++

Wykład V       – Sterowanie, tablice, wskaźniki, klasa String

Wykład VI     Deklaratory złożone

Wykład VII    – Gadżety C++

Wykład VIII – Klasy

Wykład IX     – Klasy, c.d.

Wykład X       Konstruktory i destruktory

Wykład XI     – Konwersja typów, przeciążanie itp.

Wykład XII    – Przeciążanie operatorów

Wykład XIII – Dziedziczenie

Wykład XIV – Przykład – symulacja nieliniowej sieci transportowej

Przykłady       - zip

 

Metody numeryczne

 

         Aproksymacja

         Interpolacja

        

Prezentacje 2005-2006

        

         Bluetooth – Piotr Biernacki

            ASP – Alina Niewiadomska

            TCP/IP – Konrad Woźniak

            UMTS  – Katarzyna Szewczyk

 

Prezentacje 2006-2007

 

         Bluetooth – Tomasz Płonka

         Bluetooth – Julita Stadnicka

         Protokół TCP/IP – Krystian Sułkowski

         Protokół TCP/IP – Autor nieznany ale pewnie Maciej Bobusia

         iPod i palmtop – Małgorzata Bakalarz

         Przestępstwa komputerowe – Natalia Dobrosława Bielawska

         WiFi – Elżbieta Cupiał

         Wirusy komputerowe – Martyna Gomulska

         e-banking – Anna Patrzałek

         Zakupy przez Internet  – Joanna Grajek

            Historia Microsoftu  – Paulina Palacz

            Wirusy komputerowe  – Sylwia Kulczycka

            GPS  – Łukasz Buś

 

Aproksymacja

 

Opis ćwiczenia

Program ‘Aproksymacja’

Statystyki

 

            Kody źródłowe programów w C++

            Programy  obliczeniowe